Scroll Top
Slobodno Pevaj
„Slobodno pevaj“ muzička edukacija nudi individualne i grupne časove pevanja, kao i tematske radionice. Uživo ili onlajn, za sve koji žele da upoznaju i oslobode svoj muzički izraz kroz integrativni pristup glasu.

Susret sa glasom

Duboko verujem da svesni susret sa glasom može imati odjek na naše čitavo biće. Pevanje nam može pomoći da ostvarimo duboku i intimnu vezu sa sobom, a istovremeno je medijum komunikacije sa Drugim u najširem smislu – sa drugom osobom, sa svetom ili sa nečim većim od nas.

Moja uloga na našem zajedničkom muzičkom putu jeste da ponudim prostor i načine kako da se tvoje muzičko biće revitalizuje. Primalni deo nas, arhetipski homo musicus, oduvek traži svoj glas, svoj način ispoljavanja. Tu sam da ti ponudim alate i tehnike koji pomažu pri otkrivanju glasa i da te ohrabrim u glasovnoj slobodi.

Glas u tebi

Tačno na međi svetova, ni gore ni dole, u središtu mekog tkiva vrata, živi glas. On rađa put od neobuzdanog krvotoka tela do linearnog uma. Dvosmernu ulicu kojom koračaš kada hoćeš da čuješ svoju unutrašnjost, ali i kada puštaš poruku u svet, kada se oglašavaš. Koliko možeš mirno da stojiš i miriš te suprotnosti, toliko možeš da budeš u slobodi glasa.

Glas je most na kojem možeš da stojiš tako da vidiš obe strane. Levo je sve ono što je bilo, desno je sve ono što može biti. Glas te drži baš tu gde si sada. Čuješ navike stečene davno u prošlosti: grč u vilici, bol u vratnom pršljenu, plitak dah u grudima. Slutiš nove mogućnosti – lakši protok i još jedno parče zaslužene slobode.

Glas govori

Glas priča priču o onome ko peva. Kroz sve svoje osobenosti: boju, jačinu, visinu i spontanu ekspresiju govori umesto nas. On potiče iz tela i zvučni je rezultat svih somatskih navika koje smo sticali tokom života. Stoga je precizan indikator našeg opšteg telesnog stanja u datom momentu. Traži posloženo telo i otvoren dah, kako usmeravanje tako i spontanost.

Glas govori i u ime grupe kojoj pripadamo. Artikulisan je unutar zajedničkih kulturnih kodova: muzičkih, telesnih i jezičkih. Peva pesme koje oslikavaju ljubavnu čežnju, burnu istoriju ili mladalački bunt. Njegova dvojna priroda gradi most između ličnog i kolektivnog iskustva, osnažujući i jedno i drugo.