Muzika je izvođenje #2 – Video Games Cover

Muzika je izvođenje #2 – Video Games Cover

Novi novembarski cover na kanalu Slobodno Pevaj : )