Scroll Top

5 prednosti individualnih časova pevanja

Slobodno_Pevaj_Pet_Prednosti_Individualnih_Casova_Pevanja

Prva i osnovna premisa svakog individualnog rada može da glasi: svi ljudi su različiti. Sasvim dovoljno za početak. Pošto su svi ljudi različiti, različito će i reagovati na informacije koje dolaze spolja, u ovom slučaju znanja i tehnike koje za cilj imaju da olakšaju upotrebu glasa.

Zašto je različitost u centru pažnje individualnog rada? Svi dolazimo sa drugačijim iskustvom, takođe sa raznolikim željama i ciljevima. Neki pevaju da se opuste, nekima je pevanje novi hobi, drugi mu pristupaju kao đaci željni znanja i učenja, a trećima je način da izraze dijapazon osećanja. Svi imamo svoje jedinstvene razloge zašto želimo da pevamo i svi krećemo sa drugačijeg mesta u proces. Bilo kako bilo, različitost je ključna reč.

Lično – ličnije – izraz

Individualni časovi pevanja, bez obzira na metodologiju i tehnike koje učitelji koriste, pokreću razna pitanja slobode izražavanja, slobode da glasom izrazim nešto svoje, da se predstavim i pokažem kroz glas. Za razliku od pevanja u grupi, gde je pažnja neminovno usmerena i na druge, jednako kao i na zvučanje grupe kao celine, na individualnim časovima pevanja pažnju usmeravamo na sopstvene kapacitete.

Glas stoji kao most između nas i sveta – publike, kao svojevrsni komunikacijski medijum. Glas je i pomoćnik ka prefinjenijem osluškivanju naših važnih unutrašnjih sadržaja. Rad jedan na jedan može biti sigurno mesto za proradu obe pomenute dimenzije, unutrašnje i spoljašnje.


Prednosti individualnog rada

  1. Pažnja

Na individualnim časovima, u kontekstu gde ne postoje drugi koji mogu biti zaklon, paravan ili ispomoć, pažnja je usmerena samo na nas i to je dobra vest. Na početku može biti preplavljujuće – osećanje stida, nelagoda, neadekvatnost neki su od propratnih elemenata koji se mogu pojaviti u individualnom radu. Međutim, ako prebrodimo početan strah i zamenimo ga poverenjem, individualni čas može biti umnogome dragocen.

2. Vreme

Drugi značajan faktor je vreme koje imamo samo za nas tokom jednog časa. Računica je veoma jednostavna, učitelj ne mora da raspodeljuje vreme na grupu. Kao efekat usmerenja na jednu osobu, tempo rada je intenzivniji. Svaki pojedinačni čas pevanja se sastoji iz više segmenata pa je samim tim za obradu jedne željene pesme ili pripremu određenog nastupa potrebno vreme.

3. Detalji

Kako smo koncentrisani samo na sebe i sopstvene procese, vremenom počinjemo da čujemo suptilne nijanse u svom glasu. Postajemo perceptivniji za promene u glasu, stasu i našem celokupnom muzičkom biću. Individualni rad dozvoljava intimniji pristup sebi i svom glasu pri čemu mnogi detalji i finese dolaze do izražaja.

4. Praćenje

Pri samostalnom radu sa učiteljem pevanja, proces napredovanja i razvijanja glasovnih kapaciteta se mnogo bolje i lakše prati. Usmerena posvećenost predavača ka učeniku, a učenika ka samom sebi, omogućava svesnije osluškivanje razvoja glasa.

5. Razmena

Još jedan važan segment koji ne treba zanemariti je odnos učitelja i đaka. Osim razmene znanja, učitelj je tu i da ohrabri, podrži i podstakne radoznalost.


Kao što smo svi deo manje i veće zajednice, tako smo svi i solisti. Kao što smo svi slični, svi smo i različiti i nema nas dva puta. Kao što se svi negde uklapamo, tako se svi negde izdvajamo.Ja kao individua i ja kao deo grupe su dve veoma važne pevačke dimenzije. Pevati sam i pevati sa nekim, kao dva polja iskustva u kojima možemo eksperimentisati, mogu jednako da posluže, a naše je da se upustimo i ohrabrimo svoj glas.

Related Posts

Leave a comment