Kome je namenjen program?

Muzički program, koji sam osmislila tako da časovi pevanja budu drugačiji i kreativniji u odnosu na uobičajene školske, nazvala sam Lična Plejlista. Program je namenjen svima koji bi voleli da oslobode svoj glas kroz lični rad, bilo da su profesionalci ili početnici. Prolaskom kroz tvoju omiljenu muzičku plejlistu, istražićemo puteve muzike koja te najbolje opisuje. Pevanje i pažljivo analiziranje muzike koju ti odabereš, jedan je od načina da se dublje povežeš sa sobom.

Časovi pevanja - Lična plejlista

Kako izgleda čas pevanja uz ovaj program?

Kako započeti upoznavanje sa nečim tako delikatnim kao što je sopstveni glas? Najbolji kontakt sa glasom ostvaruje se ako sledimo unutrašnji muzički putokazsvoju odabranu plejlistu. Radeći sa glasom radimo sa sobom. Zato je na samom početku, dok glas tražimo i oblikujemo, važno da pevamo ono što je nama blisko.

Vaš zadatak je da osmislite svoju plejlistu omiljenih pesama. Na svakoj individualnoj seansi prorađivaćemo po jednu od pesama sa liste. U zavisnosti od toga kakve su pesme, ja ću osmišljavati vokalne vežbe, koje pogađaju muzičke dimenzije naglašene u njima. Takođe, na svim časovima ćemo pesmama prići i analitički, kako kroz osvešćivanje muzičkih parametara, tako i kroz prizmu vaših ličnih značenja koja ste utkali u pesme. Naš autentični muzički repertoar, lista najdražih pesama, može da sadrži: pesme koje nas čitavog života prate, one kojima se uvek vraćamo, ali i pesme sa kojima se identifikujemo i za koje smatramo da nas najbolje opisuju. Za koji ugao god gledanja da se odlučimo, plejlista je naš zvučni i muzički identitet.

Po kom kriterijumu pravimo izbore naših omiljenih pesama, filmova ili knjiga? Šta nas opredeljuje da se odlučimo za jedne, a ne druge? Sklonost ka određenom žanru i stilu govori da baš takvi žanrovi i stilovi predstavljaju nešto važno za nas. Bez obzira na stereotipna uverenja kako pank muzika označava bunt, a ambijantalna muzika smirenost, važno je zaviriti u naša lična značenja. Umetnost podnosi sve naše slobode, naša lična označavanja, interpretacije i asociranja. Na slikovit i živ način, metaforama bogat, otkriva šta nam je važno: kakve teme, oblici i boje, kakve melodije i ritmovi. Čega je sve jedna pesma simbol? Da li nekog aspekta nas, nekog osećanja, važne osobe, trenutka u životu, ili čega god da nam padne na pamet. Pesma može čak postati lik za sebe, imati svoj kontekst, okruženje, atribute koje joj dodelimo. Mnogo toga možemo utkati u jednu pesmu. Zato je pevanje i rad plejlistom zapravo rad sa sobom. Raznovrsnost je više nego poželjna! Kako ni mi nismo homogena celina, već smo sastavljeni od raznoraznih delova koji čine jedinstveno JA, tako i naša plejlista može biti šarena.

Koja je moja uloga tu?

Na koji način vam mogu pomoći u tom procesu? Tu sam pre svega da podstičem kontakt sa vašom muzičkom dimenzijom. Znanja o muzičkoj teoriji, raznovrsnim metodama muzičke analize, koristićemo u službi osvešćivanja sadržaja pesama. Stavljanje fokusa na odabir određenih izražajnih sredstava u pesmi, može umnogome doprineti radu sa glasom.

Kako nešto naizgled apstraktno i neopipljivo kao što je muzika, raspakovati i učiniti prijemčivim? Iako sasvim neverbalna, muzika ima svoje dimenzije po kojima je možemo pratiti. Dimenzije koje u muzičkoj percepciji prve zaokupe našu pažnju jesu melodija i ritam. Mada postoje i mnoge druge, manje poznate, koje jednako učestvuju u konstituisanju muzičkog događaja: harmonija, dinamika, boja, registar, artikulacija, agogika, tekstura. Zašto je važno to da znamo? Loveći zajedno muzičke dimenzije bliži smo razumevanju naših muzičkih izbora. Časovi pevanja, oblikovani kroz jedan ovakav program, su upravo ono što vam pomaže da sebi približite sve muzičke dimenzije muzike koju najviše volite.

Trudim se da vokalne vežbe prilagodim i osmislim u odnosu na to ko je ispred mene, ali i kakva je muzika u pitanju. Svaki muzički stil, kao i žanr, ima specifične načine kako se koristi muzičkim sredstvima, pa se tako u pop muzici akcentuju melodija i melodičnost, dok pank muzika naglašava ritam kao dominantnu oblikotvornu dimenziju pesme.

Šta je cilj programa?

Čest je slučaj da ne razumemo zbog čega smo se odlučili za određene pesme. Ono što znamo je da smo pokrenuti iznutra, duboko dirnuti i pomereni na neku stranu. Muzika je najmanje uhvatljiva od svih umetnosti. Jezik kojim se služi ima svoje pismo i svoje oznake, koje su sasvim drugačije u odnosu na naš svakodnevni verbalni jezik. Apstraktna priroda muzike traži nivo konkretnosti pomoću kojeg ćemo moći bolje da je razumemo, a njenim posredstvom sebe same.

Muziku možemo razumeti kao medijum između nas i našeg unutrašnjeg sveta – način da čujemo sebe i budemo u kontaktu sa sobom. Muzika je takodje i most između nas i spoljnog sveta kroz izvođenje pesama i traženje autentičnog muzičkog izraza, koji možemo da podelimo javno. Verbalizacija sadržaja unutar pesme potpomaže krajnjem cilju, a to je oslobađanje osobe zarad oslobađanja glasa i obrnuto, oslobađanje glasa zarad oslobađanja osobe.

Trajanje programa

Trajanje programa nije striktno određeno, program traje onoliko koliko vi želite. Svaki individiualni čas, na kom prorađujemo po jednu pesmu, traje 60 minuta. Što se tiče tempa rada, preporuka je ne ređe od jednom nedeljno zbog kontinuiteta, a ukoliko želite intenzivniji rad – dva puta nedeljno. Takođe, po dogovoru biramo i dane i termine. a svi časovi se plaćaju pojedinačno, od susreta do susreta 🙂

Prijava

mejlom, telefonom ili preko društvenih mreža.