Kome je namenjen program?

Još jedan od načina na koji časovi pevanja mogu da izgledaju drugačije je drugi program po imenu Muzički Vremeplov. Namenjen je svima koji žele da se upoznaju sa raznoraznim stilovima u muzici, odnosno da upoznaju sebe i svoj glas u okviru tih stilova. Ispitaćemo sebe u različitim ulogama – da li se osećamo udobno dok pevamo raspevane melodije pop muzike, ili pak više naginjemo energičnom ritmu panka? Kako osmišljavamo sebe u odnosu na neki zadati kontekst, u okviru neke subkulture ili pokreta. Sa nekima uspevamo da se identifikujemo i smatramo ih svojima, dok prema drugima imamo otpor. Koja sve značenja učitavamo u neki muzički stil i šta nam to može reći o nama?

Časovi pevanja - Muzički Vermeplov

Kako izgleda čas pevanja uz ovaj program?

Na individualnim časovima Muzičkog vremeplova, proći ćemo kroz 5 različitih muzičkih stilova. Pop, rok, bluz, džez i pank biće naša muzička podloga za istraživanje. Obrada pesama zamišljena je u nekoliko koraka, radi što obuhvatnijeg doživljaja: prvi korak je slušanje muzike, zatim sledi prorada muzičkog sadržaja i diskusija o osnovnim stilskim karakteristikama, a onda i vokalne vežbe u skladu sa odabranim stilom i na samom kraju izvođenje pesama.

Dimenzija po kojima je moguće ispratiti jedan muzički događaj – pesmu ili kompoziciju, je mnogo. Jedna od njih tiče se posmatranja muzičkih komponenti, odnosno načina na koje su one eksploatisane. Muzičke komponente koje najčešće prvo primetimo su melodija i ritam, dok su preostale: harmonija, registar, boja, dinamika, agogika, tekstura i tempo. Sve one zajedno učestvuju u izgradnji muzike. Moguće je ispratiti ih kvalitativno – vrsta melodije, način na koji je kompozitor osmislio melodiju, ili kvantitativno – koja je komponenta najzastupljenija, dominantna.

Ustrojstvo muzičkih komponenti jedan je od načina na koji možemo da posmatramo neki muzički stil odnosno žanr. Recimo, u pop muzici akcenat je pretežno na melodiji – bogatstvo melodijskog kretanja, dugi držani tonovi i opšta raspevanost samo su neke od odlika pop muzike. Indi muzika dotle naglašava komponentu boje, sa usponom tehnološke proizvodnje instrumenata, indi stil koristi novootkrivene mogućnosti sintisajzera i drugih koloristički bogatih instrumenata. Ovo su samo neki od primera na koji način možemo da razmišljamo o muzičkom stilu.

Koja je moja uloga tu?

Ja ću birati pesme koje najvernije oslikavaju dati stil, reprezentativne predstavnike žanrova koje ćemo obradjivati. Prvi korak je ubaciti se u mod nekog stila preko slušanja muzike. Pre svakog susreta, vaše je da se u miru i tišini pažljivo upoznate sa svakom od zadatih pesama, slušajući je više puta i zapisujući lične asocijacije i sve ono što ta muzika u vama budi. Da li će vas pesma asocirati na neki vremenski period, osobu, osećanje, boju, oblik, deo tela, kišu ili sunce, to je potpuno na vama i nema nikakvih ograničenja. Časovi pevanja nam služe da zajedno prolazimo kroz doneti materijal i sklapamo priču od zvuka, slika i reči.

Šta je cilj programa?

Iskustvo pevanja različitih stilova može biti višestruko korisno. Dozvoljava nam da sebe zamislimo kako možda nismo mogli do tada, te da putem glasa to i otelotvorimo. Uživljavanjem u kontekst, u prilici smo da kroz pevanje budemo nešto drugo, suprotno ili udaljeno od nas.

Kao što je rečeno, muzički žanrovi razlikuju se, između ostalog, po tome koju muzičku komponentu aktiviraju. Svaka od komponenti ima svoj polaritet, svoju suprotnu stranu. Melodija može biti visoka-niska, raspevana-jednolična, postupna-skokovita i još mnogo drugih odrednica. Osim muzičkih odrednica, mogu se dodati i naše lične, npr neka melodija je u beloj boji, a njoj suprotna je recimo crna, ili radosna nasuprot melanholičnoj. Postoje dva nivoa označavanja: muzički i naš lični.

Osim opštih muzičkih karakteristika, modela po kojima su osmišljeni stilovi, postoji naš lični doživljaj. Ključno pitanje jeste proniknuti u to šta je za nas recimo pop muzika. A onda, u skladu sa tim, kako učestvujemo u njenom izvođenju. Ako pank razumem kao bes i pobunu, kako izvodim svoj bes i pobunu? Možemo reći da žanr i stil daju okvir i temu oko kojih možemo da pletemo svoja značenja, a kroz glas ih i zvučno prikažemo.

Trajanje Programa

Trajanje programa nije striktno određeno, program traje onoliko koliko vi želite. Svaki individiualni čas, na kom prorađujemo po jednu pesmu, traje 60 minuta. Što se tiče tempa rada, preporuka je ne ređe od jednom nedeljno zbog kontinuiteta, a ukoliko želite intenzivniji rad – dva puta nedeljno. Takođe, po dogovoru biramo i dane i termine. a svi časovi se plaćaju pojedinačno, od susreta do susreta 🙂

Prijava

mejlom, telefonom ili preko društvenih mreža.