Elena_Sedlic_Privatni_Časovi_Pevanja_Beograd

Časovi pevanja kao način da izraziš sebe

Zovem se Elena Sedlić i razlog zbog kog sam ovde jeste da ponudim muziku. Muzika, najapstraktnija od svih umetnosti, može nam pomoći da ostvarimo intimnu vezu sa sobom, ali istovremeno ona može biti medijum komunikacije sa svetom i način da učinimo sebe vidljivim.

Zašto sam se odlučila za teoriju muzike?

Muzičku školu sam upisala spletom čudnih okolnosti. Prošla sam kroz osnovnu i srednju muzičku školu, a zatim osnovne i master studije na Muzičkoj akademiji u Beogradu, na odseku za muzičku teoriju. Kao neko ko je prošao formalno muzičko obrazovanje i lično doživeo sva njegova ograničenja, osetila sam potrebu da ponudim muziku na drugačiji način, tako da bude svima lako dostupna.

Svoj dosadašnji profesionalni život posvetila sam istraživanju muzike i uz pomoć drugih disiplina, prvenstveno psihologije, i proširila svoje poglede po pitanju rada sa muzikom. Pored mnogobrojnih muzičkih analiza i projekata, tokom i nakon fakulteta, veći deo mog privatnog života ispunjen je nepresušnim preslušavanjem i analizom muzike. Moja radoznalost i strast usmerene su ka traženju novih načina da učinim muziku prijemčivom što većem broju ljudi.

Desetogodišnje iskustvo u držanju časova pevanja

Vrlo bitna sfera mog angažovanja u okviru muzike je rad sa ljudima, kako sa odraslima tako i sa decom. Iza sebe imam desetogodišnje iskustvo u držanju privatnih časova pevanja u Beogradu, rad na poziciji asistenta u školi pevanja, kao i višegodišnje iskustvo svirki i nastupa sa akusticnim triom. Sa decom sam radila na mnogobrojnim pripremama za muzičke nastupe, školskim i televizijskim. Mišljenja sam da smo svi mi istraživači, svako u domenu svoje oblasti, pa tako i ja pristupam muzici i istražujem je na mnoštvo načina.

Ovde sam iz još jednog razloga, da branim hipotezu o čoveku umetniku – svi ljudi mogu biti umetnici/stvaraoci. Iz toga proizlazi da je muzika za svakoga i da je namenjena svima. Svima kojima je rečeno da nemaju talenta i sluha, svima koji misle da je to samo za nadarene i posebne, svim stidljivim i sakrivenim u svom unutrašnjem svetu, baš kao i galamdžijama. Onima koji tek traže sebe, kao i onima sa jasnim ciljem, umornima bez volje, energičnim željnim novina, posvećenima i rastrzanima, naučnicima, akademcima, sportistima. Svima, bez izuzetka.

Ono gde može da nastane problem, a što nije redak slučaj, jeste da nemamo odgovarajuću socijalnu sredinu, socijalnu laboratoriju u kojoj ćemo testirati čoveka umetnika. Najčešće je nemamo uopšte, ili nije dovoljno podržavajuća. Kao neko ko je bio na obe strane, znam da je jako važno podržati kreativni potencijal kod svake osobe. Kao i uvek, sve je stvar pristupa.

S obzirom da je muzika jedan od načina da se čovek kreativno izrazi, radeći sa muzikom mi zapravo radimo sa čovekom. Posredstvom muzike, zajedno istražujemo jedinstven i krajnje individualan svet pojedinca. S tim u vezi, vremenom se moje interesovanje proširilo i na oblast psihologije, kao nauke o čoveku. Tako sam se pre nekoliko godina izložila iskustvu psihoterapije i pored svog ličnog razvoja počela da se interesujem za psihoterapiju na profesionalnom nivou. Opredelila sam se za terapijski pravac konstruktivizam i trenutno sam u fazi edukacije.

Tu sam da podstaknem i podržim vaš lični i jedinstveni izraz i da se zajedničkim radim približimo muzici i oslobodimo vaš glas 🙂