Scroll Top

O Meni

Moje ime je Elena.  

Razlog zašto sam ovde je da te podsetim da slobodno pevaš.  

Moja uloga na našem zajedničkom muzičkom putu jeste da ponudim prostor i načine kako da se tvoje muzičko biće revitalizuje. Primalni deo nas, drevni, arhetipski homo musicus, oduvek traži svoj glas, svoj način ispoljavanja. Tu sam da ti ponudim alate i tehnike koji doprinose otkrivanju glasa, kao i da te ohrabrim u glasovnoj slobodi. 

Kako sam se odlučila za muziku? 

Muzičku školu sam upisala spletom čudnih okolnosti. Prošla sam kroz osnovnu i srednju muzičku školu, a zatim osnovne i master studije na Muzičkoj akademiji u Beogradu na odseku za muzičku teoriju. Moje zvanje je master teoretičarka muzike, i ono samo delimično opisuje oblast muzike kojom se bavim. Dodala bih da sam oduvek bila neko ko posvećeno praktikuje muziku, u najvećoj meri kroz glas, istražujući pristupe koji tretiraju glas kao deo celine. 

Prošla sam formalno muzičko obrazovanje i lično doživela sva njegova ograničenja, te tako osetila neodoljivu potrebu da muziku učinim lakše dostupnom. Rezultat moje želje jeste muzički program Slobodno pevaj koji danas sa ponosom nudim, a čija je baza integrativni pristup glasu.  

Glas u meni i ja u glasu 

Od najranijih iskustava sa glasom, u dečijem uzrastu, u trenucima dok sam pevala, imala sam duboko osećanje povezanosti sa sobom. Dok još nisam bila opremljena kognitivnim razumevanjem odraslog čoveka, poimala sam dodir sa glasom kao neku nedokučivu tajnu koja me vodi na mesto prisnog doživljaja sebe, a daje mi i mogućnost da sve to podelim sa drugima. Kao most komunikacije sa drugim, a iz mekog unutrašnjeg tkiva, glas je stajao i prevodio me sa jednog mesta na drugo. 

Glas nazivam svojom prirodom i često pomislim kako ne postoji ništa inherentnije ljudskoj vrsti nego pevanje. Nešto tako prirodno i obično kao puštanje glasa. Kroz školovanje sam bila radoznala da isprobam različite vokalne tehnike i metode, tradicionalne i one alternativnije. Moj glas se nije razvijao pravolinijski, već je poput plime i oseke nadolazio i snažio se, stasavao, ali i utanjivao, bežao. Danas znam da nikada neću prestati da tragam za novim načinima koji približavaju muziku ljudima, i da su svi oni jedno parče velikog znanja o čoveku.