Scroll Top

Blog

slika note
02 Sep: Kojim se sve jezicima služimo dok pevamo?

“Mislim da je oslobađajuće…Znate, ja ne verujem u podelu na umetnika i neumetnika, u tu fantaziju o talentu. Za mene,…

LALA
28 Aug: 5 FILMOVA O MUZICI KOJE SVAKO TREBA DA POGLEDA

Pojam umetnosti se oduvek vezuje za fenomen darovitosti, talenta, i nije redak slučaj da ko god biva procenjen kao podoban…

Pierre_Puvis_de_Chavannes_-_The_Sacred_Grove,_Beloved_of_the_Arts_and_the_Muses_
20 Jan: Za maternji muzički jezik

“Živo se bez nevolje ne sme komadati; ukoliko se više izdvoji iz nedeljive celine, utoliko mrtvije i necelishodnije. Na vrhuncu…

Pierre_Puvis_de_Chavannes_-_The_Sacred_Grove,_Beloved_of_the_Arts_and_the_Muses_
02 Jan: ZA HUMANIZACIJU MUZIKE

“Da li se o bitno ljudskim stvarima zaista bitno govori, merilo je: je li tokom rasprave težište ostalo u čoveku,…

Screenshot_20221102-150918_Pinterest
05 Nov: zvuk i pokret

U knjizi “Nadahnuto biće” norveškog muzikologa Jun-Ruara Bjerkvola, pre svega antropološkoj, a onda i psihološkoj i muzikološkoj studiji, autor odgovara…

disanje
13 Oct: pet najčešćih mitova o disanju

U današnje vreme prisutno je mnogo teorija šta je optimalno disanje. Namerno ne kažem pravilno, jer je način disanja uvek…

IMG_20211003_130417
18 Sep: Pevanje i svesnost

Svesnost, prisutnost ili majndfulnes su termini koji se danas čuju na svakom koraku. Prakse koje neguju svesnost su popularnije nego…

CAS ANATOMIJE
21 Aug: Činjenice iz anatomije koje bi svako ko peva trebalo da čuje 

Zablude o pevanju su široko rasprostranjene, bilo da se tiču sluha, glasa ili disanja. Primetila sam da osim onih uopštenih…