Scroll Top

Generalna proba

Svi koji su dolazili ili trenutno dolaze, bilo na individualne ili grupne časove “Slobodno pevaj” muzičke edukacije, imaju priliku da se sretnu međusobno i budu deo veće grupe u okviru mesečnih susreta koje sam nazvala “Generalna proba”. Naša četiri zida su sigurno gnezdo za glas, ali je veoma važno imati mesto gde ćemo snažiti krila za budući let, odnosno vežbati izlaganje glasom pred većom grupom.

Šta probamo na generalnoj probi? Pa, mnogo toga. Izlazimo iz našeg mikro sveta u jedan malo veći svet. Hrabrimo nervni sistem da prođe kroz izvođenje pred drugima, da podnese i sram i lična očekivanja. Oglašavamo se uz svedočenje drugih. 

Svaki susret je različit i akcentuje neku temu koja se tiče interpretacije. Do sada smo istraživali kako naš nervni sistem reaguje na publiku, sa čime sve možemo biti povezani dok pevamo, kako da dublje razumemo pesmu, kako osećanja utiču i boje glas, šta je uopšte naša autentična interpretacija.