Časovi Pevanja Beograd

U knjizi “Nadahnuto biće” norveškog muzikologa Jun-Ruara Bjerkvola, pre svega antropološkoj, a onda i psihološkoj i muzikološkoj studiji, autor odgovara…