Scroll Top

Kako izgledaju individualni časovi pevanja “Slobodno Pevaj?

Blog1 - Kako izgledaju individualni casovi pevanja Slobodno Pevaj

Sloboda izraza

Od danas moje desetogodišnje iskustvo u držanju privatnih časova pevanja, solfeđa i teorije muzike, sa odraslima i decom, dobija novo digitalno ruho pod nazivom Slobodno Pevaj. Otkud baš takav naziv? Sloboda u ovom kontekstu ima dvostruko značenje za mene. Slobodno kao bez ustručavanja i stege, ali i kao način na koji možemo pevati. Glas je odraz ličnog, jedinstvenog izraza i stoga je prioritet u mom radu da podstaknem vaš slobodan i autentičan izraz.

Iz današnje perspektive znam da univerzalna tehnika pevanja ne postoji, te je otuda sloboda moj glavni postulat u istraživanju glasa i muzike uopšte. Utabani i jednostrani školski načini, gde drugi znaju šta je najbolje za nas a mi im verujemo i slepo se priklanjamo, u meni su rodili bunt i smelost da potražim alternativne metode učenja muzike. To ne znači sasvim odbaciti školske metode, već primetiti manjkavosti i delati u pravcu pitkijeg i svrsishodnijeg učenja muzike.

Vrste individualnog rada

Individualne časove pevanja podelila sam u tri grupe
– Dva specifična programa za odrasle i decu: Tvoja Lična Plejlista i Muzički Vremeplov
Časovi pevanja na kojima prorađujemo pesme za nastupe, takmičenja i slične prilike o kojima se detaljnije možete informisati ovde.

Proces

Iako se međusobno razlikuju, postoje principi zajednički za sve navedene muzičke programe. Individualni časovi se razlikuju od grupnih po veoma ličnom i intimnom odnosu prema svom glasu i sebi. Iz tog razloga želim ukratko da vam predstavim šta sve individualan čas pevanja podrazumeva:

  • Na svakom času obrađuje se jedna pesma. Svaka pesma ima jedinstven izgled, način na koji je kompozitor muzički isplanirao i realizovao.
  • Iz toga proizlazi da svaka pesma stavlja neku od muzičkih komponenti, ili više njih, u fokus. Na nama je da saznamo koje, i da im se detaljnije posvetimo. Muzička teorija služi da nam olakša razumevanje pesme i podstakne nas da muziku posmatramo kroz njenu sopstvenu gramatiku.
  • Razumeti šta pevam znači biti upoznat sa sadržajem pesme. To podrazumeva da znamo od čega i kako je pesma „napravljena“. Kratka analiza pesme biće veoma korisna za potonje pevanje. Teorija muzike nam u ovom slučaju pruža veoma korisne alate, da razumemo muziku koju izvodimo.
  • Vokalne vežbe osmišljavam u skladu sa pesmom. U zavisnosti od toga o kakvom je muzičkom žanru reč, osmisliću repertoar vokalnih vežbi koji targetira glavne odlike tog žanra.
  • Svaka odabrana pesma reflektuje deo nas, te otuda je važno porazgovarati i o tome. Zašto? Putem razgovora ulazimo u naš individualni svet značenja i onoga šta ta pesma za nas predstavlja. Verbalizovanjem naših ličnih asocijacija na pesmu, u stanju smo da je  lakše izrazimo.
  • Svaki pokret je i više nego dobrodošao! U školi nas uče da moramo da zauzmemo „pravilan“ stav, mirno i nepomično stojimo, međutim praksa kaže drugačije. Kada pustimo glas, koji dolazi iz čitavog tela a ne samo iz grla, telesni pokret se dešava kao neminovni pratilac.
  • Kraj časa rezervisan je za izvođenje pesme na nov i obuhvatniji način. Nije retko da se javi novi pokret uz pevanje, novi doživljaj pesme, i na koncu nov doživljaj sebe.

To bi bila skica jednog individualnog časa pevanja. Struktura casa je tu, dok je svaciji proces kranje nepredvidiv. Bilo da se odlučite za neki od muzičkih programa, ili vam je potrebno brzo spremanje pesama za neki konkretan događaj, potrudiću se da zajedno osnažimo vaš jedinstveni izraz. Dok pevamo, mi smo jednako sa sobom kao i sa svetom, neponovljivog glasa koji čeka da se čuje!

Related Posts

Leave a comment